top of page

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Използването на уебсайта на GALEA Worldwide подлежи на условията за използване, посочени по -долу.

Използвайки уебсайта на GALEA Worldwide, вие се съгласявате с тези условия за ползване.

Настоящото споразумение за ползване („Споразумение“) определя правно обвързващите условия за използването на онлайн услугите на GALEA Worldwide. Използвайки услугите на GALEA Worldwide, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящото споразумение, независимо дали сте „Посетител“ (което означава, че просто разглеждате уебсайта на GALEA Worldwide) или „Член“ (което означава, че сте се регистрирали в уебсайта на GALEA Worldwide ). Терминът „Потребител“ се отнася до Посетител или Член. Имате право да използвате онлайн услугите на GALEA Worldwide (независимо дали вашият достъп или употреба са предназначени) само ако сте съгласни да спазвате всички приложими закони и настоящото споразумение. Ако искате да станете член, да общувате с други членове и да използвате онлайн услугите на GALEA Worldwide, трябва да прочетете настоящото споразумение и да посочите своето приемане по време на процеса на регистрация. Съдържанието и информацията на този уебсайт (включително, без ограничение, цената и наличността на артикулите), както и софтуерът и инфраструктурата, използвани за предоставяне на такова съдържание и информация, са собственост на уебсайта на GALEA Worldwide или неговите филиали, доставчици и доставчици.

GALEA Worldwide може да променя това Споразумение от време на време и това изменение влиза в сила след публикуването му от GALEA Worldwide на уебсайта. Вие се съгласявате да бъдете обвързани с всякакви промени в това споразумение, когато използвате онлайн услугите на GALEA Worldwide след публикуването на такава промяна. Ето защо е важно да преглеждате редовно настоящото споразумение, за да сте сигурни, че сте информирани за всички промени.

Политика за поверителност

Използването на този уебсайт се урежда от политиката за поверителност на GALEA Worldwide, която е достъпна на страницата на политиката за поверителност на GALEA Worldwide и е включена чрез позоваване в тези условия.

Описание на услугата

Уебсайтът на GALEA Worldwide предоставя на потребителите инструменти и ресурси за търсене и закупуване на модни артикули за търговия на дребно, включително инструменти за онлайн сътрудничество и услуги за търсене, които вече са налични или по -нататък са разработени, включително, без ограничение, всеки софтуер, включен в такива инструменти и услуги („Услугата“).

Нямате достъп до уебсайта на GALEA Worldwide, използвайки автоматизирани процеси, дори ако това е за лична употреба.

Използване на защитени с авторски права материали/търговски марки

Всички материали на този уебсайт или приложение, включително, без ограничение, всяка документация, съдържание, текст, данни, графики, изображения, интерфейси или други материали или авторски произведения („Материалите“) са защитени с авторски права материали, притежавани или лицензирани от GALEA Worldwide . Всички права са запазени. Материалите съдържат търговски марки, марки за услуги и търговски наименования, които са собственост на GALEA Worldwide s и/или нейните филиали, а също така могат да съдържат търговски марки, марки на услуги или търговски наименования на трети страни, които са собственост на съответните собственици. Освен ако не е посочено друго на уебсайта, с настоящото имате право да разглеждате, изтегляте, кеширате, копирате и отпечатвате Материалите, при следните условия: (1) Всяко копие на Материалите или част от тях трябва да включва авторските права на уебсайта на GALEA Worldwide забележка. (2) Уебсайтът на GALEA Worldwide си запазва правото да отмени такова разрешение по всяко време и всяко такова използване от вас ще бъде прекратено незабавно след известие от уебсайта на GALEA Worldwide.

Хипервръзки към този уебсайт

Имате ограничено, неизключително право да създадете „хипертекстова“ връзка към началната страница на този уебсайт или приложение, при условие че такава връзка не изобразява уебсайта на GALEA в световен мащаб или някой от другите му продукти или услуги във фалшива, подвеждаща, унизителна, или по друг клеветнически начин. Това ограничено право може да бъде отменено по всяко време по каквато и да е причина. Не можете да използвате, рамкирате или използвате техники за рамкиране, за да включите каквато и да е търговска марка, лого или търговско наименование на GALEA Worldwide или друга собствена информация, включително изображенията, намерени на уебсайта, съдържанието на всеки текст или оформлението/дизайна на която и да е страница или формуляр, съдържащ се на страница без изричното писмено съгласие на GALEA Worldwide.

Членски акаунти, пароли и сигурност

Някои области на уебсайта може да са ограничени с парола и да изискват регистрация или вход, преди да могат да бъдат достъпни. Когато приключите с процеса на регистрация, ще получите профил и ще изберете своя собствена парола, която ще ви позволи да получите достъп до всички онлайн услуги на GALEA Worldwide. Вие се съгласявате да запазите поверителността на вашата парола и носите пълна отговорност за цялата отговорност и щети, произтичащи от неспазването на тази поверителност и всички дейности, които възникват чрез използването на вашата парола. Вие се съгласявате незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на вашата парола или всяко друго нарушение на сигурността. Вие се съгласявате, че GALEA Worldwide не може и няма да носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от неспазването на тази политика.

Когато сте влезли в профила си, ще останете влезли, докато не излезете, дори ако затворите браузъра, който използвате.

Съдържание, изпратено за включване или за разпространение чрез уебсайта на GALEA Worldwide

Потвърждавате, че носите отговорност за информацията, снимките, графиките, съобщенията, съдържанието и други материали, които качвате, публикувате, изпращате по имейл или по друг начин изпращате до уебсайта или приложението или правите достъпни с помощта на услугата и че имате пълни отговорност за всяко ваше представяне, включително неговата законност, надеждност, целесъобразност, оригиналност и авторски права. GALEA Worldwide не претендира за собственост върху съдържание (включително снимки и графики), което изпращате или предоставяте за включване като част от нашето съдържание. По отношение на съдържанието, което изпращате или предоставяте за включване като част от съдържанието на GALEA Worldwide, вие предоставяте на GALEA Worldwide световен, безвъзмезден и неизключителен лиценз за използване, разпространение, възпроизвеждане, промяна, адаптиране и публично показване такова съдържание за целите на предоставянето и популяризирането на изпратеното съдържание.

Този лиценз съществува само докато решите да продължите да включвате такова съдържание в услугата и ще бъде прекратен в момента, в който премахнете или GALEA Worldwide премахне такова съдържание от услугата. Вие се съгласявате да предоставите световен, безвъзмезден, неизключителен и неотменим лиценз за използване, разпространение, възпроизвеждане, промяна, адаптиране, публично показване и съдържание на сублицензия (включително снимки и графики), които изпращате или предоставяте за включване в „ обществено достъпни ”области на услугата. „Обществено достъпни“ области на услугата са тези области, които са предназначени от уебсайта на GALEA Worldwide да бъдат достъпни за широката общественост, включително съдържание, където е избрана опцията за споделяне на съдържание с обществеността.

Разбирате, че като използвате услугата, може да сте изложени на съдържание, което е обидно, неприлично или нежелателно. При никакви обстоятелства GALEA Worldwide няма да носи отговорност по никакъв начин за каквото и да е съдържание, включително, но не само, за всякакви грешки или пропуски в каквото и да е съдържание, или за всякакви загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на каквото и да е съдържание публикувани, изпратени по имейл, предадени или по друг начин предоставени чрез услугата.

Общи практики относно използването на уебсайта на GALEA Worldwide

Потвърждавате, че уебсайтът на GALEA Worldwide може да установи общи практики и ограничения относно използването на услугата. Освен това се съгласявате да не предприемате действия, които по преценка на уебсайта на GALEA Worldwide могат да наложат непропорционално голямо натоварване на сървърите или инфраструктурата на уебсайта на GALEA Worldwide.

Промяна на услугата

GALEA Worldwide си запазва правото по всяко време и от време на време да променя или прекратява, временно или за постоянно услугата (или която и да е част от нея) със или без предизвестие. Вие се съгласявате, че GALEA Worldwide не носи отговорност пред вас или пред трета страна за каквито и да било промени, спиране или преустановяване на услугата.

Прекратяване на договора

Вие се съгласявате, че GALEA Worldwide може по свое усмотрение и без предизвестие незабавно да прекрати вашия профил и достъп до услугата. Причината за такова прекратяване включва, но не се ограничава до: (а) нарушения или нарушения на тези условия за ползване или други споразумения или насоки на GALEA в световен мащаб, (б) искания от правоприлагащите органи или други правителствени агенции, в) искане от вие (самостоятелно изтриване на акаунт), (г) преустановяване или съществена промяна на услугата (или част от нея), (д) неочаквани технически проблеми или проблеми със сигурността, или е) продължителни периоди на бездействие, ж) имате ангажирани с измамни или незаконни дейности и/или (з) неплащане на дължимите от вас такси във връзка с услугите. Прекратяването на вашия профил включва (а) премахване на достъпа до всички предложения в рамките на услугата, включително, но без да се ограничава до вашите маршрути за пътуване, (б) изтриване на вашата парола и цялата свързана информация, файлове и съдържание, свързани с или вътре в профила ви ( или която и да е част от него) и в) забрана за по -нататъшно използване на услугата. Освен това, вие се съгласявате, че всички прекратявания по причина ще бъдат направени по преценка на GALEA Worldwide и че GALEA Worldwide няма да носи отговорност пред вас или трета страна за прекратяване на вашия профил или достъп до маршрути, създадени с помощта на услугата.

Отказ от отговорност

Информацията, софтуерът и услугите на уебсайта могат да включват неточности или печатни грешки. По -специално, уебсайтът на GALEA Worldwide и неговите филиали не гарантират точността и не отказват отговорност за неточности, свързани с информацията и описанието на облекло, аксесоари и други продукти, показани на този уебсайт (включително, без ограничение, снимки, списък с функции, общи описания на продукти, голяма част от които информация се предоставя от съответните доставчици). GALEA Worldwide и/или нейните доставчици могат да правят подобрения и/или промени в този уебсайт по всяко време.

GALEA Worldwide не дава никакви гаранции или гаранции по отношение на услугите, предоставяни от трети страни. GALEA Worldwide не носи отговорност за действията, грешките, пропуските, изявленията, гаранциите, нарушенията или небрежността на който и да е доставчик на услуги или за каквито и да било телесни наранявания, смърт, материални щети или други щети или разходи, произтичащи от това. GALEA Worldwide не носи отговорност в случай на забавяне, отмяна, стачка, непреодолима сила или други причини извън нейния пряк контрол и не носи отговорност за допълнителни разходи, пропуски, забавяния или действия на което и да е правителство или орган. В никакъв случай GALEA Worldwide и нейните доставчици не носят отговорност за каквито и да било преки, непреки, наказателни, инцидентни, специални или последващи щети, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на този уебсайт или със забавянето или невъзможността за използване този уебсайт, или за всякаква информация, софтуер, продукти и услуги, получени чрез този уебсайт, или по друг начин произтичащи от използването на този уебсайт. Независимо от гореизложеното, в никакъв случай общата кумулативна отговорност на GALEA Worldwide (или нейните агенти или доставчици) за щети по това споразумение няма да надвишава сумите, спечелени от уебсайта на GALEA Worldwide за продукта или услугата, пораждащи такива щети.

Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и задържате GALEA Worldwide от и срещу всякакви искове, причини за действия, искания, възстановяване, загуби, щети, глоби, санкции или други разходи или разходи от всякакъв вид или характер, включително, но не само, юридически и счетоводни такси, внесени от (i) вие или от ваше име над отговорността, описана по -горе; или (ii) от трети страни, произтичащи от съдържанието, което изпращате, публикувате, предавате или правите достъпно чрез уебсайта на GALEA Worldwide, вашето използване на услугата, (iii) всяка трета страна, произтичаща от вашето използване на услугата или използване на услугата от всяко лице, използващо вашия профил и/или парола, или (iv) от трети страни, произтичащи от нарушаването на тези условия за ползване, или от нарушение на който и да е закон или права на трета страна.

Няма незаконна или забранена употреба

Като условие за използването на тази услуга, вие гарантирате, че няма да използвате услугата за каквито и да било цели, които са незаконни или забранени от настоящите условия, и забележки. GALEA Worldwide ви насърчава да използвате онлайн услугите, стига да спазвате условията за ползване на GALEA Worldwide и забраната на GALEA Worldwide за спам и неподходящо съдържание

.

Нарушенията на нашите Общи условия и политиката за спам могат да доведат до съдебни действия срещу вас и прекратяване, без предизвестие, на вашия профил на уебсайта на GALEA Worldwide и цялата информация и свързана с него. GALEA Worldwide не се отказва от никакви права поради неспазването на тази политика във всеки случай, в който тя може да се прилага.

Вие се съгласявате да не използвате уебсайта на GALEA Worldwide за:

  • Качвайте, публикувайте, изпращайте по имейл или по друг начин правите достъпно съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, обидно, тормозещо, клеветническо, вулгарно, неприлично, клеветническо, натрапващо поверителността на другите, омразно или расово, етнически или по друг начин нежелателно.

  • Да се представяте за всяко физическо или юридическо лице, включително, но не само, за официален представител на GALEA Worldwide, или за фалшиво заявяване или по друг начин да представите погрешно вашата принадлежност към физическо или юридическо лице.

  • Качвайте, публикувайте, изпращайте по имейл или по друг начин правите достъпно всяко съдържание, което нямате право да предоставяте.

  • Качвайте, публикувайте, изпращайте по имейл или по друг начин правите достъпни всяка нежелана или неоторизирана реклама, промоционални материали, „нежелана поща“, „спам“ или всяка друга форма на подканване.

  • Качвайте, публикувайте, изпращайте по имейл или по друг начин правите достъпни всеки материал, който съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на всеки компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване.

  • Пречат или прекъсват Услугата или сървърите или мрежите, свързани с Услугата.

  • Вие потвърждавате, че GALEA Worldwide може или не може да преглежда съдържание, но че уебсайтът на GALEA Worldwide има право (но не и задължение) по свое усмотрение да преглежда, отказва или премества всяко съдържание, което е достъпно чрез услугата. Без да ограничава гореизложеното, GALEA Worldwide и нейните избрани лица имат право да премахнат всяко съдържание, което нарушава настоящите условия за ползване или по друг начин е неприятно. Вие се съгласявате, че трябва да оцените и да поемете всички рискове, свързани с използването на каквото и да е съдържание, включително всяко разчитане на точността, пълнотата или полезността на такова съдържание. В тази връзка вие потвърждавате, че не можете да разчитате на съдържание, създадено от GALEA Worldwide или изпратено до уебсайта на GALEA Worldwide.

Реклама и връзки към сайтове на трети страни

Този уебсайт може да съдържа хипервръзки към уеб или мобилни сайтове, управлявани от страни, различни от уебсайта на GALEA Worldwide. Такива хипервръзки се предоставят само за ваша информация и справка. Уебсайтът на GALEA Worldwide не контролира такива уеб или мобилни сайтове и не носи отговорност за тяхното съдържание или използването им от тях. Включването на GALEA в цял свят на хипервръзки към такива уеб или мобилни сайтове не предполага одобрение на материалите в такива уеб или мобилни сайтове или каквато и да е асоциация с техните оператори. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че GALEA Worldwide не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги чрез всеки уебсайт или мобилен сайт на трета страна.

Интелектуална собственост

Вие се съгласявате да не копирате, реконструирате или се опитвате да откривате изходен код, да разпространявате или създавате производни произведения въз основа на услугата, изцяло или частично. Вие се съгласявате да нямате достъп до услугата по никакъв начин, освен чрез интерфейса, предоставен от GALEA Worldwide за използване при достъп до услугата. В допълнение, всеки софтуер, който е достъпен от този уебсайт или приложение, включително, без ограничение, всички HTML код и уеб контроли, са собственост или лицензирани от GALEA Worldwide. Всяко възпроизвеждане или разпространение на този софтуер е изрично забранено.

Вие се съгласявате да носите финансова отговорност за цялото ви използване на този уебсайт (както и за използването на вашия профил от други). Вие също така гарантирате, че цялата информация, предоставена от вас или членове на вашето домакинство при използването на този уебсайт, е вярна и точна.

 

Приложим закон

Малтийското законодателство урежда условията за използване на това споразумение, както и всички спорове, които могат да възникнат от споразумението или използването на уебсайта GALEA Worldwide.

Всички съдебни действия, които могат да възникнат, ще бъдат заведени в Малта и страните с това неотменимо и безусловно се съгласяват и се подчиняват на изключителната юрисдикция на такива съдилища по всеки иск, иск или производство, произтичащи от тези условия за ползване.

bottom of page