top of page

СЪХРАНЕНИЕ

 

Нашето съоръжение за съхранение е подходящо за битова и търговска употреба като наем за битово съдържание или наем за всяка компания, която иска да съхранява предмети и да плаща според използваното пространство. Ние предлагаме система за заплащане при използване за нашата клиентела и таксуваме справедлива конкурентна цена. Нашето пространство се поддържа и поддържа ежемесечно, за да се гарантира пълна защита на вещите на нашите клиенти. Съоръженията са напълно застраховани и имат 24 /7 системи за видеонаблюдение.  

Liftvans
bottom of page